MMA Fighters Association Δημοσίευση αντικειμενικής δήλωσης? Εισαγάγετε τη νέα ιστοσελίδα

Σήμερα, ο Σύνδεσμος Μικτών Πολεμικών Τεχνών Εισήγαγε μια νέα ιστοσελίδα. Περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, τα άρθρα, τα βίντεο, τα αρχειοθετημένα podcasts καθώς και άλλα μέσα που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που είναι κρίσιμα για τον οργανισμό. Οι μαχητές, ο τύπος καθώς και οι υποστηρικτές μπορούν να δείξουν και τα ενημερωτικά δελτία των οργανισμών. Μεταξύ των πληροφοριών που περιέχονται υπάρχει η συμμόρφωση με το υπόβαθρο καθώς και με αντικειμενική δήλωση του οργανισμού

Ο Σύνδεσμος Μικτών Πολεμικών Τεχνών (“MMAFA”) είναι μια ένωση που αποτελείται εντελώς από μικτές πολεμικούς καλλιτέχνες καθώς και τους εκπαιδευτές τους. Διαμορφωμένο προσεκτικά μετά την Ένωση Παίκτων Μπέιζμπολ του Major League καθώς και το Guild Screen Actors, το MMAFA θα οδηγηθεί καθώς και με τις οδηγίες των μελών της καθώς και των εκλεγμένων εκπροσώπων μελών τους. Το MMAFA στοχεύει να μεγιστοποιήσει την επιρροή καθώς και να κερδίσει την ικανότητα των μελών της στο άθλημα των μικτών πολεμικών τεχνών. Συλλογικό όφελος των μελών MMAFA. Το MMAFA προμηθεύει τα μέλη της με ένα εμπορικό σήμα που μπορεί να κερδίσει κέρδη με την πώληση εμπορευμάτων, καθώς και με αδειοδότηση σε τρίτους. Το MMAFA προμηθεύει ομοίως τη συμμόρφωση με όλα τα μέλη του:

Πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης καθώς και διαφημιστικό αυτοκίνητο για την προώθηση καθώς και τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων των μελών μας.

Μεγιστοποίηση των εσόδων με merchandising καθώς και αδειοδότηση συλλογικής μάρκας · και

Επικοινωνία, καθώς και αν είναι απαραίτητο, όχημα διαφορών.

Ο Σύνδεσμος Μικτών Πολεμικών Τεχνών βοήθησε τα μέλη της σε παραβίαση της σύγκρουσης συμβάσεων με τον υποστηρικτή EliteXC. Η MMAFA, για λογαριασμό των μελών της, διαβίβασε μια επιστολή ζήτησης στους αξιωματούχους της ELITEXC που αναζητούσαν την απελευθέρωση των μελών της από τις συμβάσεις της ELITEXC. Το MMAFA συνέταξε επίσης ένα πρόβλημα που ήταν διατεθειμένο σε δεδομένα σε περίπτωση που η ELITEXC αρνήθηκε να απελευθερώσει οικειοθελώς τους μαχητές από τις συμφωνίες μάρκετινγκ. Η σύγκρουση επιλύθηκε σύντομα στη συνέχεια, όταν η Strikeforce, μια προώθηση μικτών πολεμικών τεχνών, έλαβε τις συμφωνίες μάρκετινγκ των μαχητών που βρίσκονται σε πώληση.

Η αντικειμενική δήλωση του MMAFA αναφέρεται παρακάτω:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

α) Να συγκεντρωθούν σε αυτόν τον οργανισμό, ανεξάρτητα από τη φυλή, το πιστεύω, το χρώμα ή την εθνικότητα, όλους τους ανταγωνιστικούς μικτές πολεμικούς καλλιτέχνες, τους προπονητές καθώς και τους εκπαιδευτές.

β) Να δημιουργήσει βελτιώσεις στις οικονομικές, φυσικές και φυσικές συνθήκες απασχόλησης για μικτές πολεμικούς καλλιτέχνες, προπονητές καθώς και εκπαιδευτές.

γ) Να παρέχει πληροφορίες καθώς και να βοηθήσει τους μικτές πολεμικούς καλλιτέχνες, τους προπονητές καθώς και τους εκπαιδευτές γυμναστικής καθώς και να ασχοληθούν με δραστηριότητες στην ανάπτυξη καθώς και να εξασφαλίσουν την ευημερία τους.

δ) να καθορίσει, να συμπεριληφθεί, καθώς και να διατηρηθεί τέτοια εκπαιδευτική, ψυχαγωγική, κοινωνική και φιλανθρωπική επιχείρηση, όπως μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ένωσης καθώς και τα μέλη της πληροφορικής.

ε) να καθορίζουν τέτοιες θέσεις εργασίας καθώς και επιχειρήσεις που θα προσφέρουν επιπλέον οφέλη καθώς και κέρδη στα μέλη ως άτομα ή στην ένωση ως οντότητα.

στ) να προωθήσει καθώς και να ενισχύσει το καλύτερο επιτόκιο των μικτών πολεμικών τεχνών.

ζ) Να λαμβάνονται όλα τα βήματα καθώς και με τις ενέργειες, σύμφωνα με το Σύνταγμα καθώς και τα κανονισμούς της ένωσης, να πραγματοποιήσουν καθώς και να αναδεικνύουν τα αντικείμενα, τα δικαιώματα, τις δραστηριότητες καθώς και τις υποχρεώσεις αυτού του οργανισμού.

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό:
Κελάδημα
Facebook

Σαν αυτό:
Σαν φόρτωση …

Σχετίζεται με

MMAFA Τηλεφωνικές κλήσεις από τους ανταγωνιστές, κάνει “Πωλήσεις” στο Fightersaugust 16, 2016 με 1 σχόλιο
Ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία του UFC – δεν προσφέρεται για αμοιβή ανά προβολή 10, 2015 με 1 σχόλιο
Εισαγάγετε Σύνδεσμος Αθλητικών Αθλητών Μικτών Πολεμικών Τεχνών – Γρήγορη Σκέψεις 1 Δεκεμβρίου 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Το NFL ανταποκρίνεται με την «εκτεταμένη δέσμευση κοινωνικής δικαιοσύνης»Το NFL ανταποκρίνεται με την «εκτεταμένη δέσμευση κοινωνικής δικαιοσύνης»

“Το NFL αυξάνει τις προσπάθειές μας για την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω ενός 10ετούς συνολικού ταμείου 250 εκατομμυρίων δολαρίων για την καταπολέμηση του συστηματικού ρατσισμού, καθώς και την υποστήριξη της μάχης

Η επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών ABC εξευγενίζει τις αλλαγές στις ενοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του MMAΗ επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών ABC εξευγενίζει τις αλλαγές στις ενοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του MMA

, όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Marc Raimondi της MMAFighting.com, την ένωση των επιτροπών πυγμαχίας MMA κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές επιτροπής έχει εξελίξει τις προτεινόμενες αλλαγές στις ενοποιημένες